Välkommen

Välkommen till den digitala delen av vården. Här kan du få vård på distans och ett stöd för dig som behöver hjälp med att hitta alternativ till din behandling på dina villkor.
Att behandla patienter och inte provsvar enbart är den devis som vården borde anamma.
Ilvall Care består av Kenneth Ilvall, specialist i allmänmedicin och medgrundare av flera vårdcentraler och digitala vårdinnovationer.
Kenneth kan hjälpa dig med sköldkörtelsjukdom som inte får den hjälp som sjukvården borde ge. Kombinationsbehandling och även licensförskrivning då det krävs, är något som du kan få hjälp med hos Ilvall Care.
Boka ett möte med Kenneth Ilvall via fliken BOKA
Vill du anlita Kenneth Ilvall som föredragshållare, konsult inom vårdinnovation eller vårdcentralsuppstart, skicka ett mejl: ilvallcare@gmail.com
exempelbild1